Akıllı İlaçlar (İmmünoterapi) SGK tarafından karşılanabilir mi?

Çağımızın hastalığının “kanser” olduğu artık herkesçe bilinmektedir. Günümüzde kanser hastalığını yenmenin erken teşhis ve doğru tedavi ile mümkün olduğu tıp dünyasınca kabul edilmektedir. Bu alanda özellikle halk arasında akıllı ilaç adıyla bilinen immünoterapilerde kullanılan ilaçlar birçok hastanın iyileşmesini ve tedavi süresinin en acısız şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.

Ancak ne yazık ki akıllı ilaçların Türkiye’ye girişinin çok yeni olması ve Sağlık Uygulama Tebliği’nde birçoğunun henüz yer almaması hastalar açısından hem maddi hem de manevi olarak ciddi zorluklara sebep olmaktadır. Bu kapsamda birçok kanser türünde kullanılan Opdivo, Tecentriq, Altuzan, Xgeva, Mozopil, Revlimit, Valamor, Kısqali, Keytruda, Rydabt gibi ilaçların karşılanmaması hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 2 hem de Anayasa madde 17’de düzenlenen ve en temel insan hakkı olan “yaşam hakkı”na aykırılık teşkil etmektedir.

Bu kapsamda ilaç bedellerinin çok yüksek olması sebebiyle bedelin karşılanmasına ve ödenen ilaç bedellerinin iadesine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvurular reddedilmektedir. Ret kararına karşı açılacak davada ihtiyati tedbir kararı alınarak ilaç bedelinin dava süresince karşılanmasına ve dava sonucunda da hasta tarafından yapılan ilaç masraflarının iadesi ile ilaç bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmasına karar verilmektedir.

Böylece, Sosyal devlet ilkesi gereğince akıllı ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması yargı yolu ile mümkün hale gelmiştir.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/mahkemeden-jet-karar-kanser-hastalarina-iyi-haber-akilli-ilac-bedava-41298739

Comments are closed.