Anasayfa

TEKŞEN HUKUK BÜROSU’nun temel vizyonu, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine hukuki konularda en doğru ve en hızlı şekilde danışmanlık hizmeti vermek, olası hukuki uyuşmazlıkları en aza indirgemek ve karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklarda alternatifli çözüm yolları sunarak en iyi sonucu elde etmektir.

Bu kapsamda öncelikle, müvekkillerin sözleşmelerinin hazırlanması, marka, patent, endüstriyel tasarım başvurusu ve diğer işlemlerinin TPE aşamasında ve sonrasında takip edilmesi, hizmet verilen sektöre ait araştırmaların yapılması, güncel gelişmelerin ve mevzuat değişikliklerinin takibi ile yeni düzenlemelere uyumun hızlıca sağlanması faaliyetlerine önem verilmektedir.

Büromuz dava aşamasındaki uyuşmazlıkların ise en seri ve etkin takibini, gerektiği takdirde, disiplinler arası çalışma yaparak işin diğer uzmanları ile birlikte sonuçlandırmaktadır.

Büromuzun faaliyet gösterdiği bir diğer çalışma alanı ise, Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, uluslar arası alanda faaliyet gösteren Türk ve yabancı şirketlere yatırım yapacakları ülke ve Türk mevzuatına göre hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktır.