Marka – Patent – Endüstriyel Tasarım

TEKŞEN HUKUK BÜROSU, başlıca çalışma alanlarından biri olan fikri mülkiyet hukukunun temel konularından marka, patent, endüstriyel tasarım alanlarında gerçek kişilere ve de özellikle kurumsal şirketlere TPE nezdinde yürütülen başvuru, itiraz ve diğer idari işlemler konusunda sürekli danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda, Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma Merkezi (FİSAUM) tarafından düzenlenen Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar eğitim programına katılım sağlanmıştır.

Öte yandan BÜROMUZ alanında farklılık yaratarak, buluş sahibi kişi ve şirketlere, elde edilen bilginin özelliğini gözeterek farklı tip sözleşmeler hazırlamakta deneyim kazanmış ve ticari sır koruması ya da patent koruması ikileminde kalan müvekkillerine azami hukuki ve iktisadi güvenceyi sağlama başarısını elde etmiştir.

Patent başvuru ve davalarında, alanında uzman akademisyenlerle çalışan BÜROMUZ, disiplinler arası çalışması ile müvekkillerine en iyi ve en doğru hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Comments are closed.