Çalışma Alanlarımız

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Şirketler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Enerji Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Basın Hukuku

Kentsel Dönüşüm Alanları

Sağlık Hukuku (Tıbbi hatalar, genetik işlemler, ilaç üreticilerinin sorumluluğu)

Trafik ve Sigorta Hukuku (Maddi Hasarlı Araç Kazaları, Araç Değer Kaybı, Yaralanmalı ve Ölümlü Trafik Kazaları)

başta olmak üzere

Aile Hukuku, Bankacılık Hukuku, Bilişim Hukuku, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İnşaat Hukuku, Kişiler Hukuku (Dernekler, Vakıflar), Sermaye Piyasası Hukuku, Vergi Hukuku

Comments are closed.